MARINA Tjänster

BERÄKNINGS- KONSTRUKTIONS- OCH INSPEKTIONSTJÄNSTER FÖR DEN MARINA INDUSTRIN

Produkter & Tjänster

Specifikation & Konstruktion

Preliminär specifikation i ett tidigt skede av nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt. Preliminär design av yrkesfartyg med begränsad storlek. Konstruktion fram till Klass-ritningar/beräkningar. (passagerarfartyg, fiskefartyg, bogserbåtar, arbetsbåtar etc.)

Rådgivare: Regler OCH Föreskrifter

Rådgivare i frågor som handlar om Regler och Föreskrifter (Klass & Myndigheter)

Rederiets Representant & Inspektion

Rederiets representant och Inspektion/Närvaro på Varv.

Skeppstekniska BerÄkningar

Skeppstekniska beräkningar. Vikt, Stabilitet; Tonnage Styrka, Fart, Etc.

Projekt

R/V ”Skagerak” – Forskningsfartyget för Göteborgs Universitet levererat.

SKAGERAK har levererats till Göteborgs Universitet sju år efter kölsträckningsdatum.

SKAGERAK kölsträcktes vid Nauta-varvet i Gdansk 2014 och projektet har sedan dess kantats av problem och förseningar. Bl.a har fartyget förlängts 3.6 m för att klara de stabilitetskrav som ställs på ett ”special purpose ship” certifierat för oinskränkt fart i internationell trafik.

Efter att fartyget tagits över av GU i mars 2020 – och flyttats till Falkvarv för färdigställande i augusti 2020 – har fartyget nu levererats till GU i certifierat och färdigställt skick

CORIOLIS AB fick i november 2019 uppdraget att agera projektledare för färdigställandet av ”Skagerak” - ett uppdrag som nu avslutats till ägarens belåtenhet.

Göteborgs Universitet
2020-2021

Luleå Hamns nya isbrytande eskortbogserare "VILJA" nu levererad

VILJA levererades från det spanska varvet Astilleros Gondan i Figueras, Asturien dagarna efter midsommar. Leveransen skedde efter det att framgångsrika sjöprover genomförts i vattnen utanför Gijon på Spaniens nordkust.

Fartygets ”bollard pull”-kapacitet vid 5440 kW maskinstyrka är 89 T och vid 6200 kW (boost) 98 T.

Fartyget är det första bogserfartyget i sitt slag där drift-moderna kan varieras från fullt mekanisk, till hydbriddrift och dessutom till fullt elektrisk drift. Baterikapaciteten ombord är 600 kWh vid leverans men planeras senare ökas till 1200 kWh.

CORIOLIS AB har agerat som Luleå Hamn AB:s inspektör och rederirepresentant under byggnationen i Spanien.

Luleå Hamn AB
2018-2019

Ny isbrytande eskortbogserare med hybriddrift till Luleå Hamn

Luleå Hamn AB har beställt en 36 meter lång hamn- och eskortbogserare med isbrytarkapacitet för att assistera det ökande tonnaget i Bottenviken. Fartyget har en ”bollard pull” på 100 T och har en maskinstyrka på 5440 kW fördelat på två propulsionslinor. Med hjälp av batterier och hybriddrift kan en ”boost-effekt” tas ut och man når då en toppeffekt på 6200 kW (8300 hk).

Astilleros Gondan i Asturien, Spanien har vunnit kontraktet att bygga fartyget och leverans är planerad till mars, 2019.

CORIOLIS AB har assisterat den tekniska avdelningen hos Luleå Hamn AB under konstruktions- och specifikationsfasen samt vid upphandlingen av varv. Nu har CORIOLIS också fått förtroendet att fungera som rederiets representant och inspektör på plats i Spanien fram till leverans.

Luleå Hamn AB
2017-2018
Se Alla

”FREYA” levererad från Karstensens Varv efter ombyggnad

Master Mariners nyförvärv ”Freya av Göteborg” har levererats till ägaren efter färdigställd ombyggnad på Karstensens Varv i Skagen. Fartyget har uppgraderats från att varit ”lastfartyg” till att vara certifierat som ”special purpose ship”. Kapaciteten med betalande gäster har ökats från 12 till 24. En ny hyttmodul har byggts på för om överbyggnaden och fartygets tekniska säkerhetsnivå har höjts för att uppfylla SPS-kodens säkerhetskrav.

Fartyget kommer gå direkt till Svalbard där man i framtiden kommer att bedriva seglation med gäster som har anknytning till vetenskap och forskning.

CORIOLIS har agerat som rederiets konstruktör, projektledare och inspektör samt haft all kontakt med Transportstyrelsen, klassificeringssällskapet (RINA) och varvet.

Master Mariner AB
2016-2017

CORIOLIS AB deltar i designteamet för Vågenergikraftverk.

CORIOLIS AB utsågs att leda designteamet samt att ansvara för konstruktion och produktionskontroll då den innovativa vågenergibojen, ”WaveEL”, färdigställts på varv i Sverige. Kunden, Waves4Power AB, har sedan början på 80-talet förfinat sin princip för att utvinna absolut grön energi ur oceanernas vågor. Bojen är nu säkert förtöjd utanför Norges västkust och har börjat producera el-energi.

WaveEL är 8.0m i diameter, mer än 40 meter hög (djup) och har ett deplacement på mer än 100 metriska ton.

CORIOLIS AB har dessutom utfört alla nödvändiga, skeppstekniska, beräkningar som krävs för den marina operationen att lyfta, sjösätta och förtöja bojen.

Waves4Power AB
2015-2016

CORIOLIS AB engagerad i nybyggnadsprojekt för Västtrafik.

De två älvskyttlarna ”Älveli” och ”Älvfrida” är nu levererade till Västtrafik. Färjorna sätts in i den intensiva kollektivtrafiken och länkas ihop med bussar och spårvagnar på var sida av Göta Älv. Varje fartyg har kapacitet för 298 passagerare och 80 cyklar och bemannas av två besättningsmän.

Huvuddimensionerna är 33.0m x 8.5m och farten i turlista skall vara ca. 8 knop.

CORIOLIS AB har haft uppdraget är agera Västtrafiks skeppsbyggnadskonsult i upphandlingsfasen samt har följt byggnationen av fartygen på Varvet för Västtrafiks räkning.

Västtrafik
2014-2015

CORIOLIS AB utför stabilitetsberäkningarna för turkisk-byggda katamaraner.

Det turkiska varvet Özata har byggt en serie höghastighetskatamaraner för regionen Izmir. Nybyggnadsnumren är 28, 29, 30, 31 och 32. Fartygen är byggda i vaccuminjicerad kolfiber-sandwich.

Katamaranerna är certifierade enligt HSC2000-coden och byggda i enlighet med DNV’s HSLC-regler. Fartygen har en kapacitet på 426 passagerare och servicefarten är 20 knop. Längd x Bredd : 38.9m x 11.6m. Fartygen kommer att ingå i det sjöburna kollektivtrafiksystemet i Izmir-regionen.

CORIOLIS AB har fått uppgiften att beräkna och sammanställa de stabilitetsböcker som är nödvändiga för fartygens godkännande och certifiering. Både intakt- och skadeberäkningar ingår i uppgiften.

Özata Shipyard
2014

Bogserbåten ”Max” får nytt framdrivningssystem och box-kylning.

Norrlands Sjöentreprenader AB, Härnösand, uppgraderar sin bogserbåt ”Max” genom att att byta hela propulsionslinan (motorväxelaxelpropeller) för att erhålla bättre dragkraft. ”Max” används också i isbrytaruppdrag där den ökade dragkraften ger fartyget en bättre prestanda.För att undvika problem med överhettning, p.g.a igensatta kylvattenintag, utrustas ”Max” också med boxkylare.CORIOLIS AB har fått uppdraget att projektera de skrov- och bäddförstärkningar som blir nödvändiga för den nya installationen. Även de nödvändiga skeppstekniska beräkningarna (stabilitet, styrka, etc.) kommer att utföras av CORIOLIS AB.

Norrlands Sjöentreprenader AB, Härnösand-Sweden
2013

Næssund-färjan – En noll-emissions-färja för dansk redare.

Mors- & Thy Færgefart A/S har engagerat CORIOLIS AB, tillsammnas med Niels Hjørnet Yacht Design och Danish Yachts, för att konstruera en koncept-färja med med minimal energiförbrukning och elektrisk propulsion (plug-in).Färjan kan ta 98 passagerare och tolv personbilar. Kapacitet finns för att lasta en (1) lastbil med 32T totalvikt. Överfarten är 1000 m och tar ca. 5 minuter med 8 knops fart.Fartygets lättvikt har minimerats genom att konstruera färjan i kolfiberarmerad sandwich (CFRP) samt genom att konstruera samtliga system ombord synnerligen ”minimalistiskt”.Stor omsorg har givits åt den hydrodynamiska utformningen för att reducera skrovmotståndet.Energilagring kommer att ske i batterier eller, alternativt, superkondensatorer.

Mors- & Thy Færgefart A/S
2013

CORIOLIS AB engagerad som Beställar-stöd och Rederi-inspektör för Västtrafik.

Västtrafik har beslutat att beställa två stycken, dubbeländade, pendelfärjor för trafiken över Göta Älv i centrala Göteborg. Färjorna skall ha kapacitet för 300 passagerare och 80 cyklar. Huvuddimensionerna blir ca 30m x 8m och farten i turlista skall vara ca. 8 knop.CORIOLIS har fått uppdraget att agera Västtrafiks skeppsbyggnadskonsult i upphandlingsfasen samt att senare följa byggnationen av fartygen på Varvet för Västtrafiks räkning.

Västtrafik
2012

CORIOLIS AB deltar i utvecklingsprojekt : Energisnål lättviktsfärja i kolfiber-komposit för EU’s Passagerarbåtsdirektiv

CORIOLIS AB har tilldelats jobbet att delta i design-teamet då en nyskapande färja för inrikes fart i EU’s farvatten skall konstrueras. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Danmark och Sverige där konstruktörer, varv och myndigheter samarbetar för att lösa de svårigheter som dyker upp då ett fartyg skall byggas i ”innovativa material” – i detta fallet kolfiber-armerad sandwich. Ett danskt rederi har ställt ett referensfartyg till förfogande. Syftet med projektet är att konstruera ett energisnålt, lätt fartyg som utför samma transportarbete som referensfartyget, men med en avsevärt lägre livscykelkostnad.Läs mer på projektets egen hemsida: www.eco-island.dk

www.eco-island.dk, Swedish and Danish parties. Designers, yards and authorities.
2012

CORIOLIS AB uppgraderar m/s Birger Jarl till brandsäkerhet enl. SOLAS-74

Passagerarfartyget m/s ”Birger Jarl” byggdes på Finnboda Varv 1953 som ett SOLAS-fartyg (SOLAS-48). Som en följd av olyckan med ”Scandinavian Star” 1992, följde regeländringar för brandsäkerheten ombord, som påverkar ”Birger Jarl” retroaktivt.CORIOLIS AB har fått uppdraget att , tillsammans med SP-Borås, genomföra ett åtgärdspaket som framkommer via en s.k. Regel 17-analys. (SOLAS Ch.II-2, Reg.17, Alternative design). Ombyggnader och förändringar i brandskyddet värderas i en riskanalys som genomförs på ett regelstipulerat sätt. Målet är att kunna behålla mycket av den kulturhistoriska inreCORIOLIS AB – m/s Birger Jarl to be upgraded to comply with fire safety rules acc. to SOLAS-74.dningen i fartyget och istället införa alternativa säkerhetslösningar.Ombyggnaden kommer att ske på Stockholm Repairyard.

m/s Birger Jarl
2011

Spektakulär vändning av arbetspråmar med utnyttjande av fria vätskeytor

På uppdrag av Norrlands Sjöentreprenader AB, Härnösand, har CORIOLIS AB utverkat en procedur för att vända två stycken pråmar upp-och-ned. Pråmarna ägs av SKANSKA och mäter 45m x 10m, deplacement 166T.Syftet med vändningen är att på ett enkelt och billigt sätt kunna byta ut pråmarnas bottenbordläggning utan att behöva torrsätta pråmarna.Med utnyttjande av Archimedes princip, fria vätskeytor samt ett par kraftiga pumpar genomfördes vändningen i juni, 2011. CORIOLIS AB deltog vid vändningen i egenskap av proceduransvarig.

Norrlands Sjöentreprenader AB, Härnösand-Sweden
2011

Fisketursfartyget ”Clipper af Varberg” byggs om till EU-Pass område B.

ELBE’s Fiske & Marin AB har beslutat uppgradera sitt fisketursfartyg ”Clipper af Varberg” enligt EU’s passagerarbåtsdirektiv område B.Fartyget är verksamt i Öresund, Kattegat och Skagerak och kan ta 45 passagerare ombord.”Clipper” är byggt i trä (ek) 1967 i Fredrikssund, Danmark och skall nu byggas om så att Direktivets regler om läckstabilitetsprestanda uppnås. Förutom att vattentäta skott (i trä) skall installeras, så skall även brand- och länssystemet uppgraderas.CORIOLIS AB har anlitats för att konstruera de vattentäta skotten och skeppstekniska systemen samt att utföra de skeppstekniska beräkningarna för ombyggnaden.

ELBE’s Fiske & Marin AB
2011

CORIOLIS AB konstruerar tillbygge till m/t MARILINE's styrhus

Marinvest KB har inköpt 30’0000 DWT Chemical tanker ”Mariline”, byggd i Japan 1996.I sin strävan efter renare och mer bränsleekonomiska tekniklösningar har man beslutat att installera en N2-generator for produktion av N2-gas (inert gas). För ändamålet krävs då ett ca. 400 m3 tillbygge till den existerande styrhytten.Ombyggnadsarbetet kommer att ske på Chengxi-varvet i Kina.CORIOLIS AB har för Marinvests räkning svarat för konstruktions- och systemritningar vid nykonstruktionen samt ansvarat för klassgodkännande hos DNV.

Marinvest
2011

Styrsöbolagets nybygge ”RIVÖ” levererad från Varvet i Norge.

Styrsöbolaget har beställt två stycken höghastighetscatamaraner, byggda i karbon/sandwich, vid Brödrene Aa’s Varv i Hyen, Norge. Nybyggnadsnumren är NB 259 & 260.NB 259 ”VALÖ” levererades i april tidigare i år.Nu har också NB 260 ”RIVÖ” överlämnats till Rederiet.Fartyget kommer att sättas i trafik i slutet av september och skall trafikera Göteborgs södra skärgård.CORIOLIS har agerat som Styrsöbolagets skeppsbyggnadskonsult och representerat Rederiet gentemot DNV, Transportstyrelsen och Varvet.

Styrsöbolaget
2010

CORIOLIS AB engagerad som Rederi-inspektör för Styrsöbolaget.

Styrsöbolaget har beställt två stycken höghastighetscatamaraner, byggda i karbon/sandwich, vid Brödrene Aa’s Varv i Hyen, Norge. Nybyggnadsnumren är NB 259 & 260.Fartygen, som kommer att certifieras enl. HSC2000-Coden och klassas enl. DNV’s HSLC-regler, har en maximal passagerarkapacitet av 163 pass. Längd x Bredd: 27,0m x 8.40mFart (marchfart): 28 knopFartygen skall sättas idrift i Göteborgs södra skärgård.CORIOLIS har fått uppdraget är agera Styrsöbolagets skeppsbyggnadskonsult och att representera Rederiet gentemot DNV, Transportstyrelsen och Varvet.

Styrsöbolaget
2009-2010

WALONA uppgraderas för EU-Direktiv 98/18/EG (Passagerfartygsdirektivet).

CORIOLIS AB har anlitats för att inventera och analysera de regelkrav som skall uppfyllas innan 1:e Juli, 2010 och som krävs för fortsatt certifiering som passagerarfartyg i fartområde C.Passagerarfartyget WALONA är byggt 1985 i GRP-sandwich (glas-fiber förstärkt plast) och har dimensionerna L x B: 30.70m x 8.22 m. Passagerarkapaciteten är 250 pass.De analyser som krävts är bland annat ny Intaktstbilitetsbok och nya Skadestabilitetsberäkningar.

WALONA
2009-2010

Sjöräddningssällskapets 16-meters båtar erhåller ny Stabilitetsdokumentation.

CORIOLIS AB har anlitats för att utföra Krängningsprov på Sjöräddningssällskapets räddningskryssare i 16 meters-klassen. Krängningsprovet kommer att följas av reviderade stabilitetsberäkningar och ny Trim- och Stabilitetsbok.Båtarna ”Märta Collin”, ”Elsa Johansson”, ”Sparbanken Tanum” och ”Odd Fellow” är samtliga byggda på Swedeship Composite i Hunnebostrand i GRP (Glass Fibre Reinforced ) sandwich.

Sjöräddningssällskapet
2009-2010

Mr SHOPPY ONE skall flaggas in under svensk flag, internationell trafik.

ORVELINE AB i Strömstad har införskaffat RoPaX-fartyget Mr Shoppy One för att sättas in i trafik mellan Strömstad (Kålvik) och Sarpsborg, Norge.Fartyget har tidigare varit under grekisk flagg, certifierat för EU-område D. Passagerkapaciteten är 387 passagerare.Då driften nu kommer att ske i internationell trafik skall fartyget certifieras som SOLAS-fartyg för farvatten med signifikant våghöjd < 1.50m.Samtidigt skall fartyget utrustas med ett extra mellandäck med ramper för att öka lastkapaciteten av personbilar.CORIOLIS AB har blivit anlitad av Rederiet för att konstruera stålstruktur, och el-manövrerade ramper samt att utföra nya skeppstekniska beräkningar, inklusive Intakt- och Skadestabilitetsberäkningar.

Orveline AB
2009

CORIOLIS AB deltar i utvecklingsarbetet med Marinvest’s Alternative Propulsion System (MAP).

Marinvest Engineering AB har utvecklat ett system för alternativ framdrift (Take-Me-Home), primärt för 2-takts maskinerier med direkt drivning (utan reduktionsväxel). Systemet har installerats, testats och utprovats på Marinvests nybyggnadsserie, NB 448-451, 4 stycken 80’000 TDW Panamax tankers byggda på Brodosplit-varvet i Split, Kroatien under perioden 2006-2008.CORIOLIS AB har för Marinvests räkning svarat för den mekaniska nykonstruktionen och ansvarat för klassgodkännande hos DNV.Detaljerade tillverkningsritningar och mekaniska/hållfasthets beräkningar har ingått i CORIOLIS  uppdrag.

Marinvest
2006-2008

CORIOLIS AB deltar i byggandet av SOLAS-klassat Kryssningsfartyg.

CORIOLIS har utsetts att representera Rederiet (CroisiEurope) gentemot Klassningssällskap, Flaggstaten och Varvet då fartygets byggs på Varv i Belgien.Fartyget, ”La Belle de l’Adriatique” skall bedriva kryssningstrafik i Adriatiska havet. Hon är 110 meter långt och har kapacitet för 200 passgerare.Rederiet, CroisiEurope, är franskt men fartyget kommer att bära belgisk flagg.

CroisiEurope
2006-2007

CORIOLIS AB deltar i VINNOVA-finansierat LÄSS-projekt

CORIOLIS har markerat sin kompetens och erfarenhet inom området Lättviktskonstruktioner genom att deltaga i det VINNOVA-finansierade kompetens-projektet LÄSS.Tillsammans med forskningsinstitut och industriföretag har en kompetens-plattform skapats och kunskapen om Lätta konstruktionsmaterial har fördjupats.Speciellt har Brandsäkerhetsaspekten av lättviktiga material studerats.

VINNOVA
2004-2008
EN